Hvordan bli medlem?
Først avtaler du med oss om når du tenker å komme på besøk. Du vil få opplæring om våpenbruk og om sikkerhet, noe som er svært viktig. Vi har lånevåpen (gratis) og selger ammunisjon fra vår egen beholdning.

Ta gjerne med egne hørselvern og vernebriller om du har dette. Det er ikke krav til spesielle klær.

Du bestemmer selv fortløpende om du ønsker ett medlemskap. Alle under 18 år får gratis medlemskap.

Når kan jeg kjøpe egne våpen?
Du må ha vært medlem og ha god aktivitet i minimum 6 måneder for å kunne søke om våpenlisens for pistoler. Hva som kreves for å få søknad innvilget finner du på politiets nettsider, se https://www.politiet.no/

Hvordan foregår sporten?
Foruten trening to ganger i uken deltar vi på stevner rundt om i fylket. Vi har også vårt eget stevne "Lauvspretten" som arrangeres hver vår. 

I desember måned kjører vi intern konkurranse "Adventscup" med premie til de beste skytterne.